Tips bij het kopen in Spanje

ALGEMEEN

 1. Teken geen koopcontract voordat u de plaats en de omgeving van het object kent.
 2. Teken niet voordat u er zeker van bent dat u het huis kunt gebruiken zoals u wilt (klimaat, verkeersverbindingen).
 3. Zet nooit uw handtekening onder een koopcontract, of onder welk ander belangrijk document dan ook, dat u niet in zijn geheel begrijpt.
 4. Neem geen overhaaste beslissingen omdat u door de verkoper onder druk wordt gezet (bijvoorbeeld: ‘Als u nu niet tekent zal het huis morgen verkocht zijn…’).
 5. Teken geen contract waarbij een hogere aanbetaling dan 10% verlangd wordt zonder dat daar een bankgarantie tegenover staat.
 6. Teken geen contract als niet duidelijk is of de verkoper ook de eigenaar is en of de geregistreerde makelaar of agent een volmacht heeft om in naam van de eigenaar te verkopen.
 7. Teken geen contract als niet schriftelijk vaststaat dat het object voor het door u gewenste doel is goedgekeurd door de autoriteiten (belangrijk voor de vestiging van een bedrijf).
 8. Teken geen contract of document dat niet uitdrukkelijk aangeeft dat het betreffende onroerend goed vrij van alle lasten is.
 9. Accepteer geen contract waarin de verkoper meer dan 10% schadeloosstelling verlangt in het geval u het contract niet nakomt.
 10. Teken geen contract waarin niet wordt gegarandeerd dat de Escritura bij betaling van het resterende gedeelte van de koopsom aan u wordt overhandigd.
 11. Pas op voor met name buitenlandse beunhazen (Nederlanders, Engelsen, Duitsers, die zelf in Spanje wonen en als bijverdienste een “makelaarskantoor” hebben onder de leus wij wonen zelf op of in …….(vul de urbanisatie zelf maar in). Het feit dat iemand zelf in een bepaald gebied of een bepaalde urbanisatie woont, is natuurlijk geen enkele garantie voor deskundigheid of integriteit. Deze beunhazen zijn gevaarlijk en zijn mede aanleiding voor de slechte naam die het kopen van onroerend goed in Spanje heeft. Ga alleen naar een organisatie met een echt kantoor in Spanje Geen kantoor in Spanje betekent, geen aanspreekpunt voor u en de autoriteiten, zodat u een makelaar die alleen in Nederland een kantoor heeft en niet via een collega in Spanje werkt ook moet mijden.
 12. Betaal altijd via een speciale clientenrekening (derden rekening) zoals die in Nederland door de notaris wordt gebruikt. Amigos de España maakt ook gebruik van een dergelijk systeem, zodat uw betalingen veilig worden geparkeerd, alvorens doorbetaald te worden op het gewenste tijdstip aan de verkoper of bouwer.
 13. Indien u een hypotheek nodig heeft voor de financiering van het huis, dient u zich er van te vergewissen, dat de verkrijging van deze financiering zonder problemen kan gebeuren.

 

Bijzondere waarschuwingen en aanbevelingen voor de koper van geplande of nog in aanbouw zijnde huizen

 1. Teken geen contract en betaal geen geld voordat u de zekerheid heeft dat het bouwproject is goedgekeurd door de bevoegde instanties (bestemmingsplan).
 2. Teken geen contract als daarin geen detailleerde plannen van het object, met een duidelijke beschrijving van de omvang van het object (verdeling woonruimte, terrassen, tuinen, gemeenschappelijke voorzieningen, e.d.) omschreven zijn.
 3. Teken geen overeenkomst die u tot vooruitbetaling verplicht  voordat men met de bouw begonnen is, behoudens een (aan) betaling van de grond en een betaling voor het vervaardigen van de tekeningen en het aanvragen van de vergunningen.. Verder betaalt u alleen overeenkomstig de bouwvorderingen.

Bijzondere waarschuwingen en aanbevelingen voor de koper van een finca rústica

 1. Realiseer u dat het bewonen van een finca rústica altijd zeer landelijk gelegen is en dus erg stil kan zijn.
 2. Overtuig u van de aanwezige erfdienstbaarheden, zoals het gebruik van een weg, water rechten en dergelijke
 3. Indien het grond betreft, dient u zich ervan te overtuigen of u hier wel echt mag bouwen, hoeveel m2 minimaal er nodig is voor een vergunning en hoeveel u maximaal aan bebouwde m2 kunt verkrijgen.
 4. Het registreren van finca rústica kan vele problemen geven, zoals onbekendheid in het kadaster.
 5. Om een finca rústica te kunnen bebouwen is vaak veel tijd en geld nodig, teneinde de nodige vergunningen te kunnen verkrijgen, meestal moet eerst de provincie toestemming verlenen, waarna de gemeente pas de bouwvergunning kan verlenen.
 6. Pas op voor praatjes als: “er staat al een ruine op, dus heb je geen bouwvergunning nodig, omdat dit slechts een restauratie betreft”. Dat was vroeger misschien zo, maar nu is alles veel strenger geworden.

Bijzondere waarschuwingen en aanbevelingen voor kopers van grondstukken

 1. Accepteer geen koopcontract dat niet duidelijk de urbanistische kwalificaties van het land aangeeft. Dat wil zeggen: gaat het om bouwgrond (Finca Urbana) of agrarisch land (Finca Rústica).
 2. Sluit geen definitieve koop voordat u een schriftelijke bevestiging heeft dat u het land voor de door u gewenste doeleinden kunt gebruiken, of dat u de verzekering heeft dat de grond voor bebouwing is bestemd en goedgekeurd.
 3. Teken niet voor u weet dat er geen hoogspanningskabels, gevestigde erfdienstbaarheden, waterleidingen of vergelijkbare zaken aanwezig zijn die de bebouwing van het grondstuk kunnen beïnvloeden.
 4. Koop niet voordat u zeker weet dat er geen hoofdwegen, fabrieken, discotheken o.i.d. gepland zijn.
 5. Koopt u het perceel van de persoon of firma die tevens het huis bouwt, verlang dan bij betaling van de grond tevens de eigendomspapieren (Escritura) hiervan. Laat deze, voordat u gaat bouwen, inschrijven bij het kadaster en laat, wanneer het huis klaar is, ook dit bij de inschrijving opnemen (Declaración de Obra Nueva).
 6. Laat vóór de koop de grenzen door de verkoper, in aanwezigheid van getuigen, duidelijk markeren, zodat er later geen twijfels kunnen ontstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Verhuren Hulp en Advies

Verhuren vakantiewoning

Wetgeving voor verhuur van vakantiewoningen. Vakantiewoningen zijn onder andere woningen die volledig of per kamer worden verhuurd, voor minder dan twee maanden. Niet inbegrepen zijn dus periodes van langer dan twee maanden, gratis diensten, de landelijke woningen en de woningen die uit drie of meerdere huizen bestaan. De regering legt een reeks vereisten vast waaraan […]

Lees Meer
Huren Verhuren Wonen

huren van een woning

huren van een woning De woorden “Arrendamiento” en “Alquiler” betekenen hetzelfde, te weten huur. Het huurcontract van een woning is een overeenkomst waarmee de eigenaar van een woning (de verhuurder) het gebruik van genoemde woning afstaat aan een andere persoon (de huurder) die het voor een bepaalde tijd gebruikt als zijnde zijn gangbare en permanente […]

Lees Meer
Kopen Waar wonen Wonen

Een huis kopen

WAT WILT U KOPEN ?Wat u wilt kopen is geheel afhankelijk van de eisen die u stelt. Koopt u het louter en alleen voor uw vakanties of bent u van plan er permanent te gaan wonen? Of koopt u op grond van investeringsgedachten? Het hangt ook af van de grootte van het gezin, uw belangstelling […]

Lees Meer